Η Γούνιτσα

(Αμυγδαλέα)

 

 

-- ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

-- ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

-- ΚΛΑΣΙΚΗ και ΡΩΜΑΪΚΗ

-- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

-- ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

 

-- ΑΘΛΗΤΙΚΑ

-- ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

-- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

-- ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

-- ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

 

-- ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

 

 

Στείλτε το μήνυμά σας στη διεύθυνση:

gounitsa@otenet.gr

 

Η Γούνιτσα στο Facebook   Η Γούνιτσα στο Blogspot  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

     Από την Βυζαντινή εποχή έχουμε ευρήματα γύρω από τον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου αλλά και μέσα στον ναό. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου είναι, ίσως, το αρχαιότερο ζωντανό απομεινάρι του παρελθόντος, με βυζαντινές αγιογραφίες (εικ.1, εικ.2, εικ.3, εικ.4, εικ.5), έναν βυζαντινό σταυρό σε μαρμάρινη πλάκα (εικ.6) και μία μαρμάρινη κολώνα υποστύλωσης μανουαλίου (εικ.7). Γύρω από τον ναό ανευρίσκονται διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση όστρακα από θραύσματα αγγείων (εικ.8), τα οποία ήρθαν αρχικά στο φως κατά τις εκσκαφές γύρω από τον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου, για την προμήθεια χώματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του χωριού. Τα όστρακα ανευρίσκονται σε μεγάλο αριθμό, ενώ ανάμεσά τους ανευρίσκονται και κομμάτια καμένου πηλού από φούρνο εργαστηρίου κεραμικών. Τα στοιχεί αυτά δείχνουν ότι η εγκατάστάση των ανθρώπων συνεχίζεται και κατά την βυζαντινή εποχή. Την εποχή αυτή ο οικισμός ακολούθησε τη μοίρα ολόκληρης της θεσσαλικής πεδιάδας, η οποία εκτεθειμένη και ευάλωτη, καθώς ήταν, υπήρξε εύκολος στόχος εισβολέων και σε κάποιες περιόδους οδηγήθηκε στην ερήμωση από πολλές και καταστροφικές επιδρομές:

- των Γότθων το 496 μ.Χ.

- των Ούνων το 539 – 450 μ. Χ., και το 559 μ.Χ.

- των Σλάβων το 577 μ.Χ.

- των Σλάβων και Βουλγάρων το 668 – 685 μ. Χ. και το 740 – 775 μ.Χ.

- των Αράβων το 901-902 μ.Χ..

- των Βουλγάρων το 986 μ.Χ.

- των Νορμανδών στα τέλη του 11ου αιώνα.

- των Ενετών μετά το 1204 οπότε και διαμοιράστηκε σε Λομβαρδούς, Γάλλους και Γερμανούς ιππότες.

- των Καταλανών το 1309 μ.Χ.

- την κατάκτηση από τους Σέρβους το 1342 μ.Χ.

και την κατάκτηση από τους Τούρκους το 1423 μ.Χ.

 

     Είναι εκπληκτικός ο αριθμός των λαών (17 περίπου στον αριθμό), οι οποίοι επιτέθηκαν σ΄ αυτήν την χώρα κατά την διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της.

  

Εικ.1 και εικ.2. Λεπτομέρειες από τοιχογραφίες στον Ι. Ν. του Αγίου Αθανασίου.

 

 

    

                        Εικ.3                                                               Εικ.4                                                         Εικ.5

 

 

                 

Εικ.6. Τμήμα βυζαντινού σταυρού σκαλισμένου πάνω σε μάρμαρο παλαιότερων εποχών. Η μία όψη της στήλης φέρει οπή στηλέωσης από προγενέστερη εποχή, ενώ στην πλάγια όψη της έχει γράμματα.

Εικ. 7. Μαρμάρινη κολώνα υποστήλωσης.

 

 

 

 

Εικ.8. Όστρακα από την περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

 

     Μελέτη παρόμοιων οστράκων και αγγείων, τα οποία εκτίθενται στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, έχει παρουσιάσει ο Κ.Γ. Γουργιώτης στο περιοδικό Αρχαιολογία, τόμος 12, με τίτλο "Όψιμη Βυζαντινή κεραμική" από όπου και η κατωτέρω εικόνες. Εργαστήρια παραγωγής τέτοιων κεραμικών υπήρχαν και στον Τύρναβο.

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ