Δείτε περισσότερα εδώ

για το περιβάλλον της περιοχής κατά την προϊστορική περίοδο πριν απο 35.000 χρόνια